Hiệu quả và độ an toàn trong điều trị của mucopolysacarit, collagen type 1 và vitamin C đường uống ở bệnh nhân mắc bệnh lý gân

Nơi thực hiện: 16 trung tâm y tế tại Tây Ban Nha

Arquer et al. The efficacy and safety of oral mucopolysaccharide, type I collagen and vitamin C treatment in tedinopathy. Apunts Med Esport. 2014;49(182):31-36.

Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của một chất dinh dưỡng bổ sung có chứa mucopolysacarit, collagen type 1 và vitamin C (TendoactiveTM) trên diễn tiến lâm sàng và cấu trúc ở bệnh nhân có các bệnh lý gân Achille, gân bánh chè và gân mỏm lồi cầu ngoài (tennis elbow).

Phương pháp

Nghiên cứu pha IV, đa trung tâm, nhãn mở, không so sánh, tiến cứu

98 bệnh nhân có bệnh lý gân tham gia vào nghiên cứu ( 32 bệnh lý gân Achille; 32 bệnh lý gân bánh chè và 34 bệnh lý gân mỏm lồi cầu ngoài . Tất cả các bệnh nhân đều sử dụng Tendoactive với liều 2 viên / ngày x 90 ngày.
Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Tendoactive trên diễn tiến lâm sàng và cấu trúc ở bệnh nhân có các bệnh lý gân Achille, gân bánh chè và gân mỏm lồi cầu ngoài (tennis elbow).
Mỗi tháng, đau khi nghỉ ngơi và khi hoạt động trên vùng gân bị ảnh hưởng được đánh giá bằng thang điểm VAS. Ngoài ra , chức năng của khớp được đánh giá bằng bộ câu hỏi VISA-A, VISA-P và PRTEE . Sau khi kết thúc điều trị, vùng gân bị ảnh hưởng được đánh giá và mô tả đặc điểm bằng siêu âm.

Kết quả

Ghi nhận mức độ đau khi nghỉ ngơi và khi hoạt động giảm ý nghĩa giữa lần thăm khám đầu ( sau 1 tháng) và khi kêt thúc điều trị (ngày 90) ở cả 3 dạng bệnh lý gân. Ghi nhận giảm 38% trên thang điểm VISA-A ; 46% ở thang điểm VISA-P và 77% ở thang điểm PRTEE khi kết thúc điều trị (ngày 90) với p< 0,001 ( hình 1). Tương tự ghi nhận độ dầy của gân giảm 12% đối vơi gân Achille; 10% đối với gân bánh chè và 20% đối với gân mỏm lồi cầu ngoài (p< 0,05) hình 2

Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy bổ sung dinh dưỡng chứa mucopolysacarit, collagen type 1 và vitamin C đường uống an toàn và hiệu quả đối với cải thiện các triệu chứng lâm sàng và cấu trúc của các bệnh lý gân gồm gân Achille, gân bánh chè và gân mỏm lồi cầu ngoài.

2gg
Xem Full Text TẠI ĐÂY

banner-tendoactive

Ý kiến của bạn

x