Nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai

Thử nghiệm lâm sàng lựa chọn ngẫu nhiên có nhóm đối chứng đánh giá hiệu quả và độ an toàn của thực phẩm bổ sung chứa Mucopolysaccharide, collagen Typ I và vitamin C trong kiểm soát các bệnh lý gân khác nhau

Nơi thực hiện: Khoa Cơ xương khớp BV Bạch Mai
B.Hai Binh et al.
Osteoarthritis and Cartilage Vol 17, supplement 1. 12 June 2014. 299

Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của thực phẩm bổ sung chứa Mucopolysaccharide , collagen Typ I và vitamin C trên các triệu chứng lâm sàng, mức độ đau và cấu trúc gân ở bệnh nhân có các bệnh lý gân Achille, gân cơ trên vai, gân mỏm lồi cầu ngoài hoặc gân gan bàn chân.

Phương pháp

Bệnh nhân với các bệnh lý gân chẩn đoán bằng triệu chứng lâm sàng và siêu âm được lựa chọn ngẫu nhiên dùng Tendoactive (TA) 2 viên / ngày hoặc 2 viên giả dược/ ngày trong 90 ngày . Thuốc giảm đau non-steroid ( Mobic 7.5 mg/ngày) được chỉ định cho bệnh nhân tối đa 30 ngày. Bệnh nhân được theo dõi đánh giá hàng tháng trong thời gian nghiên cứu . Đánh giá lâm sàng gồm hiện diện/ vắng mặt các triệu chứng lâm sàng ( sưng, nóng, đỏ) và mức độ đau đánh giá bằng thang điểm VAS. Mô tả cấu trúc gân bằng hình ảnh siêu âm và ghi nhận sự hiện diện/ vắng mặt của bệnh lý gân.

Kết quả

Có 60 bệnh nhân tham gia nghiên cứu với 30 bệnh nhân mỗi nhóm. Tuổi trung bình là 41,4 ±1,50 trong nhóm dùng Tendoactive và 40,2 ± 0,26 trong nhóm đối chứng . Tỷ lệ phụ nữ chiếm 83,3% ở nhóm dùng Tendoactive và 86% ở nhóm đối chứng. Các triệu chứng lâm sàng giảm ở cả 2 nhóm tại mỗi thời điểm đánh giá và ghi nhận mức độ giảm tốt hơn ở nhóm dùng Tendoactive . Mức độ đau giữa 2 nhóm không khác biệt tại thời điểm trước khi điều trị ( VAS 5,82± 0,21 vs 5,71± 0,23 ) và đều giảm ý nghĩa trong thời gian nghiên cứu nhưng ghi nhận mức độ giảm tốt hơn ở nhóm dùng Tendoactive khi đánh giá tại thời điểm ngày 90 ( 2,5 ± 0,22 vs 3,20 ± 0,20 với p<0,05). Tại ngày 90, không có bệnh nhân nào ở nhóm dùng Tendoactive được chẩn đoán có bệnh lý gân trên hình ảnh siêu âm.

Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy thực phẩm bổ sung chứa Mucopolysaccharide, collagen Typ I và vitamin C là lựa chọn điều trị an toàn, hiệu quả nhằm cải thiện các triệu chứng lâm sàng và diễn tiến cấu trúc của gân bị tổn thương bao gồm gân Achille, gân mỏm lồi cầu ngoài, gân cơ trên vai và gân gan bàn chân.

picture19fh picture1f

Tham khảo EULAR 2014: Scientific Abstracts, Poster Presentations. Back pain, mechanical musculoskeletal problems, local soft tissue disorders THU0338 A Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of A Dietary Supplement Containing Mucopolysaccharides, Collagen Type I and Vitamin C for Management of Different Tendinopathies

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

banner-tendoactive

Ý kiến của bạn

x