Nghiên cứu đánh giá hiệu quả khi kết hợp với Vật lý trị liệu tại Tây Ban Nha

Nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên có nhóm đối chứng đánh giá hiệu quả của việc bổ sung dinh dưỡng có chứa Mucopolysacarit phối hợp với Eccentric exercise hoặc Passive stretching trong điều trị bệnh lý gân Achille

Nơi thực hiện nghiên cứu: Tây Ban Nha

Balius et al. A 3-Am Randomized trial for Achille tendinopathy: Eccentric training, Eccentric training plus a dietary supplement containing Mucopolysaccharideor Passive stretching plus a dietary supplement containing Mucopolysaccharide.Curr Ther Res Clin Exp.2016 Nov 18; 78: 1-7.

Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của 3 biện pháp phối hợp chế độ dinh dưỡng có chứa mucopolisacarit với eccentric exercise hoặc passive stretching ở bệnh nhân có bệnh lý gân Achille. Hiệu quả của các can thiệp được đánh giá tùy thuộc vào giai đoạn bệnh.

Phương pháp

59 bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên vào 1 trong 3 nhóm điều trị và phân loại theo giai đoạn bệnh lý gân: giai đoạn hoạt động hoặc giai đoạn thoái hóa.

Các nhóm điều trị gồm: Eccentric training ( EC); Passive stretching training (PS) kết hợp bổ sung chế độ dinh dưỡng có chứa mucopolisacarit, collagen loại I và vitamin C (MCVC) hoặc EC kết hợp (MCVC)

Tất cả bệnh nhân được đánh giá tại thời điểm trước khi điều trị, sau 6 tuần và sau 12 tuần điều trị bằng bộ câu hỏi VISAA, thang điểm đau VAS , hình ảnh siêu âm đối với diễn tiến cấu trúc gân.

Kết quả

So với thời điểm trước điều trị, ghi nhận sự cải thiện rõ rệt thang điểm VISA-A; đau khi nghỉ ngơi và đau khi hoạt động ở cả 3 nhóm điều trị tại thời điểm 6 và 12 tuần.
Với các bệnh nhân ở giai đoạn bệnh lý gân hoạt động, mức độ giảm đau khi nghỉ ngơi được ghi nhận là rõ hơn trong nhóm sử dụng phối hợp với (MCVC)
 so với nhóm dùng EC đơn độc ( p< 0,05) hình 1

Kết luận

Bổ sung  chế độ dinh dưỡng có chứa mucopolisacarit, collagen loại I và vitamin C (MCVC) là liệu pháp an toàn, hiệu quả đối với bệnh lý gân Achille, mang lại thêm lợi ích khi phối hợp với vật lý trị liệu (EC), đặc biệt ở giai đoạn sớm của bệnh khi gân chưa có những thay đổi nặng nề về chất nền ngoại bào cũng như mạch máu.

wy

Xem Full Text: TẠI ĐÂY

banner-tendoactive

Ý kiến của bạn

x