Hiệu quả của Tendoactive® đối với quá trình sinh tổng hợp sợi collagen trên mô hình nuôi cấy tế bào gân của người

Torrent et al. New formulation to improve organization in tendinopathies. Arthnitis Rheum. 2011; 63 No.10 (Supplement) : S740: P1897

Mục tiêu
Đánh giá hiệu quả của Tendoactive đối với quá trình hình thành sợi collagen và nồng độ tenomodulin khi có hiện diện hoặc vắng mặt IL-1β trong môi trường nuôi cấy tế bào gân của người.

Phương pháp
Tế bào gân của người với mật độ cao được nuôi cấy 10-14 ngày với các điều kiện khác nhau:

1. Đối chứng: chỉ có các tế bào gân

2. Có sự hiện diện của Tendoactive

3. Đối chứng âm: có sự hiện diện của IL-1β

Có sự hiện diện của Tendoactive trong 24 h sau đó nuôi cấy cùng Tendoactive và IL- 1β trong 14 ngày

Kết quả

as3
Trong môi trường nuôi cấy tế bào gân cùng Tendoactive cho thấy tác dụng ức chế hiệu quả dị hóa của IL-1β. Các tế bào thể hiện các đặc tính phù hợp với tế bào gân khỏe mạnh, bao gồm chất nền ngoại bào được tạo ra với lượng lớn bao gồm các sợi collagen. Các tế bào gân hiện diện với lượng lớn euchromatin cho thấy mức độ hoạt độ của tế bào cao cùng với tỷ lệ sinh tổng hợp protein cao. Kết quả western blot cho thấy hiệu quả dự phòng đáng kể của Tendoactive khi nuôi cấy tế bào gân cùng Tendoactive và IL-1β trên quá trình sinh tổng hợp tenomodulin. Ngoài ra, tác dụng đồng hóa của Tendoactive cũng được ghi nhận: nồng độ tenomodulin cao hơn so với các tế bào không được nuôi cấy cùng Tendoactive

Kết luận

Các kết quả nghiên cứu cho thấy Tendoactive có thể thúc đẩy làm lành tổn thương gân nhờ:

– Tăng lượng collagen ở gân bị tổn thương

– Thúc đẩy sự tái sắp xếp cấu trúc collagen

– Tăng sinh tổng hợp tenomodulin – yếu tố đóng vai trò trong sự phát triển của gân

– Cải thiện các đặc tính vật lý và cơ học của gân.

Xem bản Full Text TẠI ĐÂY

banner-tendoactive

Ý kiến của bạn

x