Nghiên cứu quan sát, tiến cứu đánh giá hiệu quả của Tendoactive® trong điều trị các bệnh lý gân

Nadal et al. Effectiveness of treatment of tendinitis and plantar fascilitis by Tendoactive. Osteoarthritis and Cartiage 2009; 17 (S1): S 473.

Nơi thực hiện nghiên cứu: Sagrada Familia Clinic, Barcelona, Spain; Toni Bove Physical Therapy center, Barcelona, Spain.

Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả của Tendoactive trong điều trị các bệnh lý gân khác nhau như viêm mổm lồi cầu, bênh lý gân cơ trên vai, bệnh lý gân Achille, và viêm cân gan bàn chân

Phương pháp

Thu nạp 20 bệnh nhân cho mỗi nhóm bệnh lý, tổng số bệnh nhân tham gia nghiên cứu là 80.
Các bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên vào nhóm điều trị ( n=10) hoặc nhóm đối chứng ( n=10). Trong thời gian 3 tháng, tất cả các bệnh nhân đều được điều trị từ 20-30 đợt vật lý trị liệu. Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu sử dụng phối hợp Tendoactive 2 viên / ngày.

Tiến triển của bệnh nhân được đánh giá bằng thang điểm khảo sát chất lượng cuộc sống SF-36, đánh giá về chức năng, cũng như đánh giá mức độ đau bằng thang điểm VAS. Các thông số này được đánh giá trước khi điều trị; sau 1 tháng , sau 2 tháng và sau 3 tháng.

Kết quả

n1

Bệnh nhân có các bệnh lý gân khác nhau trong nhóm điều trị đều cho thấy có sự cải thiện ý nghĩa mức độ đau (p<0,05) ngoại trừ các trường hợp viêm mỏm lồi cầu (hình 1). Hiệu quả giảm đau liên quan tới cải thiện ít nhất 1 trong số các chỉ số của thang điểm SF-36 khi phân tích dưới nhóm theo bệnh lý gân (p< 0,05). Tại thời điểm sau 3 tháng điều trị, tất cả các bệnh nhân đều ghi nhận sự cải thiện ý nghĩa về chức năng (p< 0,05)

Kết luận

Các kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng Tendoactive trong kiểm soát các bệnh lý gân và viêm cân gan bàn chân là an toàn và hiệu quả , giúp giảm đau ý nghĩa và cải thiện các đặc tính của gân trong khi không ghi nhận tác dụng phụ nào.

Xem bản Full Text TẠI ĐÂY

banner-tendoactive

Ý kiến của bạn

x